Vi tilbyr elektrotekniske tjenester.

Våre tjenester

  • Nettanalyse for å måle, identifisere og analysere EMI og nettkvalitet variabler som overharmoniske, andel reaktiv effekt, usymmetri etc.
  • Feilsøking på signal og kraftkabelsystemer. (støy, jordfeil, lagerstrømmer motor, inn-rush etc. 
  • Kontroll av elektriske anlegg.
  • Prosjektere, dimensjonere, dokumentere EMC-korrekte installasjoner.
  • Prosjektere, dimensjonere, dokumentere elektriske anlegg.
  • Prosjektere, dimensjonere, dokumentere EKOM anlegg strukturert spredenett. Og vurdere jording/ ekvipotensial systemet og installasjon opp i mot krav i NEK 700 serien.
  • Opplæring/ presentasjon av EMI/EMC og nettkvalitet.