Nettkvalitet

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må levert spenning ligge innenfor spesifiserte forhold og grenser. Den må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

I et forretnings-perspektiv så kan dårlig nettkvalitet kunne føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

Kunne det vært interessant å kjøpe en enhet som vil optimalisere strømfordelingssystemet til anlegget, og samtidig generere kostnadsbesparelser som tilsvarer en tilbakebetalingstid innen ett år eller mindre?  Vi kan utføre dette!!

Nettanalyse

Vi leier ut nettanalysator og scopemeter med skreddersydde opplærings-instrukser, for å måle spenningskvalitet, uønsket elektrisk støy, effekt og energi analyse og mye mer.

Dere slipper å kjøpe dyrt utstyr som krever årlig sertifisering. Vi sender ferdig kalibrerte instrumenter med tilbehør dit dere har behovet.

Ta kontakt for å finne ut mer hvordan vi kan dekke deres behov, krav og forventninger.

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

Prosjektering

En EMC-korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på materiell og eiendom. Vi kan bistå ved å foreslå ulike tiltak, som gir en god EMC-løsning på installasjonen i sin helhet.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Skal du prosjektere eller installere en elektrisk installasjon i, eller nær ved et eksplosjonsfarlig område, og trenger hjelp til risikovurdering/ planlegging ifm. jobben så kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med problemstillingen/ planleggingen.