Nettkvalitet

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må levert spenning ligge innenfor spesifiserte forhold og grenser. Den må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

I et forretnings-perspektiv så kan dårlig nettkvalitet kunne føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

Nettanalyse

Vi utfører måleanalyse og feilsøking tjenester.

Våre utarbeidede målerapporter er konkrete, lette å forstå og har som mål å tilfredsstille det spesifikke behov, krav og forventninger.

Rapporter fra en nettanalyse skal være veldokumentert og gjenspeile utførte målinger opp imot gjeldende krav og forskrifter, samt gi en grafisk forståelig fremstilling av aktuelle målinger. 

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

Prosjektering

En EMC-korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på materiell og eiendom. Vi kan bistå ved å foreslå ulike tiltak, som gir en god EMC-løsning på installasjonen i sin helhet.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Skal du prosjektere eller installere en elektrisk installasjon i, eller nær ved et eksplosjonsfarlig område, og trenger hjelp til risikovurdering/ planlegging ifm. jobben så kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med problemstillingen/ planleggingen.