Nettkvalitet

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må levert spenning ligge innenfor spesifiserte forhold og grenser. Den må ha en viss "kvalitet" - Nettkvalitet. 

I et forretnings-perspektiv så kan dårlig nettkvalitet kunne føre til at anleggs-eier får unødvendig økte driftskostnader (OPEX), og investeringskostnader (CAPEX).

Nettanalyse

Vi leier ut nettanalysator og scopemeter med skreddersydde opplærings-instrukser, for å måle spenningskvalitet, uønsket elektrisk støy, effekt og energi analyse og mye mer.

Dere slipper å kjøpe dyrt utstyr som krever årlig sertifisering. Vi sender ferdig kalibrerte instrumenter med tilbehør dit dere har behovet.

Ta kontakt for å finne ut mer hvordan vi kan dekke deres behov, krav og forventninger.

EMI/EMC

Når et apparat eller system blir forstyrret i sin funksjon i det elektromagnetiske miljøet det er ment å fungere i, kaller vi det for elektromagnetisk interferens, EMI.

EMC (Electromagnetic compatibility) sameksistens, er elektriske apparater og utstyrs evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser.

Prosjektering

En EMC-korrekt elektroteknisk installasjon er viktig for å unngå økonomiske konsekvenser, uønskede driftsavbrudd og skade på materiell og eiendom. Vi kan bistå ved å foreslå ulike tiltak, som gir en god EMC-løsning på installasjonen i sin helhet.

Vi tilbyr Febdok beregninger og prosjektering av elektriske anlegg, med dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400.

Ex-områder

Vi har formell kompetanse og lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehold av Ex-utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Skal du prosjektere eller installere en elektrisk installasjon i, eller nær ved et eksplosjonsfarlig område, og trenger hjelp til risikovurdering/ planlegging ifm. jobben så kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg med problemstillingen/ planleggingen.